Om hur det går till att köpa aktier/utdelningsaktier

Att köpa och sälja aktier är lite annorlunda än annat, traditionellt sparande. Inte minst när det gäller möjligheten att tjäna stora pengar. Med kunskap och is i magen kan man många gånger få till en riktigt bra avkastning.

 

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Genom att vara aktieägare så har man rätt till en del av aktiebolagets vinst och utdelning. Man har också rösträtt på den bolagsstämma som hålls en gång om året i bolaget. Som aktieägare kan man få avkastning på sin investering på två sätt, dels genom utdelningen och dels genom att aktiekursen går upp. Aktier är nämligen också något som man kan köpa och sälja och på så sätt tjäna pengar på genom att köpa billigt och sedan sälja dyrt.

 

Att köpa aktier

För att handla med aktier behöver man ett VP-konto eller en depå hos en bank, alternativt kan man handla via internet. Med detta konto kan man köpa respektive sälja aktier på börsen. Det finns flera olika aktiebörser, till exempel Stockholmsbörsen. För varje gång man genomför en aktieaffär så måste man betala en avgift, courtage. Denna courtageavgift kan ligga på mellan 0.1 till 0.7 procent eller så kan det vara ett fast courtage på 50 till 100 kronor. En del aktiemäklare har en fast månadsavgift istället för courtage.

 

Köpa utdelningsaktier

Som nybörjare inom aktiehandel kan man gärna satsa på utdelningsaktier. Det är en annan typ av aktiehandel än daytrading som går ut på att man ska köpa aktier så billigt som möjligt för att sedan sälja dem så dyrt som möjligt efter att ha ägt dem en mycket kort tid. Utdelningsaktier är annorlunda, de köper man för att behålla. De äger man under en mycket lång tid och det man tjänar pengar på är inte ifall aktien i sig går upp eller ner, istället tjänar man pengar på de utdelningar som de gör 1-2 gånger per år. Utdelningarna är en del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Om utdelningen ligger på 10 kronor per aktie och man äger 100 aktier så får man 1000 kronor helt utan att behöva göra någonting. Om man sedan återinvesterar dessa pengar som man fått så blir det en ränta-på-ränta-effekt som gör att man snabbt tjänar en hacka på aktierna. Nybörjare bör ha 3-5 utdelningsaktier i sin aktieportfölj för att komplettera med några mer riskfyllda aktier när man blivit mer van vid aktiehandel.