Stockholmsbörsen

Det finns flertalet börser runt om i världen där man kan handla med värdepapper. Dit hör exempelvis American Stock Exchange, New York Stock Exchange och London Stock Exchange som är världens största börser. När vi svenskar talar om börsen är det dock oftast Stockholmsbörsen som vi tänker på.

 

StockholmsbörsenStockholmsbörsen är en av flera marknadsplatser för handel av aktier och andra värdepapper. Stockholmsbörsens fullständiga namn är Nasdaq OMX Nordic. Det är inte bara aktier som man handlar med på börsen utan också andra typer av värdepapper, som optioner, warranter, terminer, obligationer, premieobligationer och förlagsbevis. Sedan 2008 ägs Stockholmsbörsen av Nasdaq OMX Group. Förr befann sig Stockholmsbörsen i Börshuset vid Stortorget i Stockholm, men numera ligger den i Frihamnen.

 

Stockholmsbörsens historia

Stortorget i Stockholm har fungerat som marknadsplats för handel med olika varor ända sedan i slutet av 1600-talet. Under 1760-talet bestämde sig stadens borgare och köpmän att man skulle bygga ett börshus, vilket stod klart 1778. På den tiden var det dock inte bara värdepapper som man handlade med i Börshuset utan det handlades med växlar, sjöförsäkringar och varukontrakt. Staden utsåg mäklare som förmedlade affärerna och dessa mäklare var specialiserade på olika områden, till exempel växlar och reverser, specerier, spannmål och brännvin.

 

Den 4 februari 1863 hölls den första fondbörsauktionen i Börshuset och denna dag räknas som den officiella tillkomsten av Stockholms Fondbörs. På den tiden var man tvungen att vara på plats för att handla med värdepapperen. Det fanns en fondbörsledare som i tur och ordning ropade upp de noterade papperen varpå mäklarna fick lägga in köp- och säljorder för vart och ett. Från början fick inte storbankerna vara medlemmar, men när de fick göra det så blev det mer fart på affärerna. En annan viktig faktor för börsens utveckling var telefonens införande som gjorde att spekulanterna inte behövde vara på plats i Stockholm utan kunde handla via ombud istället.

 

Stockholmsbörsen idag

Idag är handeln på börsen elektronisk och därför behöver man inte finnas på plats när man handlar. Det finns idag ett stort antal fondkommissionärer och banker, såväl svenska som utländska, som är medlemmar på Stockholmsbörsen och därför ger sina kunder rätt att handla på börsen. De flesta handlar idag med aktier och andra värdepapper via internet. Stockholmsbörsen är endast öppen på helgfria vardagar mellan 09.00 och 17.30. Varje dag rapporteras det i media hur utvecklingen på Stockholmsbörsen har ändrats under dagen. Man jämför då Stockholmsbörsens olika index mot hur de låg till föregående börsdag eller sedan det senaste årsskiftet. Det finns flertalet aktieindex som beskriver utvecklingen på Stockholmsbörsen, exempelvis AFGX, OMXS och OMXS30. Det är upp emot 300 olika företags aktier som handlas på Stockholmsbörsen.